projektová dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, zajištění pravomocného rozhodnutí.

Spektrum nabízených služeb

• zpracování všech stupňů projektové dokumentace
• zajištění odborných průzkumů, posudků a studií
• inženýrská činnost - projednání dokumentace, zajištění pravomocného rozhodnutí
• spolupráce v průběhu a po dokončení stavby

Naše výhody

• bohaté zkušenosti se všemi typy staveb
• flexibilita
• zajištění ostatních činností spojených s přípravou stavby in-house (architektura, inženýrská činnost, řízení stavby)