architektonické návrhy (studie)

Architektonický návrh (architektonická studie) je úvodní fází každého projektu při nové výstavbě nebo rekonstrukci.

Prvním krokem je setkání s klientem a konzultace nad jeho představami. Probíhá samotná prohlídka prostoru, dodání potřebných materiálů a stanovení si základních klíčových bodů.

Co konkrétně fáze architektonického návrhu (studie) zahrnuje?
  • vypracování několika variant prvních architektonických návrhů

  • výběr vhodné polohy na pozemku

  • návrh jednotlivých podlaží

  • řezy objektem a půdorys

  • vizuální model domu či objektu

projektová dokumentace

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, zajištění pravomocného rozhodnutí.

Spektrum nabízených služeb

• zpracování všech stupňů projektové dokumentace
• zajištění odborných průzkumů, posudků a studií
• inženýrská činnost - projednání dokumentace, zajištění pravomocného rozhodnutí
• spolupráce v průběhu a po dokončení stavby

Naše výhody
• bohaté zkušenosti se všemi typy staveb
• flexibilita
• zajištění ostatních činností spojených s přípravou stavby in-house (architektura, inženýrská činnost, řízení stavby)

dopravní stavby

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, zajištění pravomocného rozhodnutí.

Spektrum nabízených služeb

• zpracování všech stupňů projektové dokumentace
• zajištění odborných průzkumů, posudků a studií
• inženýrská činnost - projednání dokumentace, zajištění pravomocného rozhodnutí
• spolupráce v průběhu a po dokončení stavby

Naše výhody • bohaté zkušenosti se všemi typy staveb
• flexibilita
• zajištění ostatních činností spojených s přípravou stavby (architektura, inženýrská činnost)

projektové řízení staveb

Projektové řízení stavby se používá k rozplánování a realizaci složitých stavebních projektů, u kterých se dohlíží na stanovené parametry - cíle, náklady a termíny. Jakmile totiž rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost nebo rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je potřeba jej efektivně řídit.

Výhody služby:

- poskytneme klientovi kvalifikovaný řídící tým
- klienta zastupujeme ve všech etapách výstavby (příprava, realizace, dokončení)
- celý systém řízení, komunikace, koordinace a kontroly stavby

technický dozor investora

Kontrolní a technická činnost pro investora

Technický dozor investora vykonává pro klienta kontrolní a technickou činnost.

Zajišťujeme:

- kontrolu souladu výstavby s projektovou dokumentací
- kontrolu stavební činnosti
- přejímky dílčích částí stavby a zakrývaných konstrukcí
- informační činnost
- zajištění dokumentace ke kolaudaci
- soupis vad a nedodělků